Foireann Bainistíochta Sinsearach Chomhairle Contae Liatroma

Tá Foireann Bainistíochta Sinsearach Chomhairle Contae Liatroma faoi stiúir an tUas. Lar Power, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Liatroma, trí Stiúrthóir Seirbhíse An tUas. Joseph Gilhooly agus Bean-Uasal Mary Quinn agus An tUas. Vincent Dwyer.

Tá freagracht ag gach Stiúrthóir Seirbhíse / Ceannasaí Airgeadais ar cheann de na 3 Stiúrthóireacht laistigh den údarás áitiúil agus tuairiscíonn siad go díreach leis an bPríomhfheidhmeannach

  • EU Sturctural Fund
  • European Union
  • Leitrim Sports